Hộ Kinh Doanh Vũ Anh Tuấn
Giấy phép kinh doanh số 8305997552 được ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN Phú Nhuận cấp ngày 20 tháng 03 năm 2013 .