Đồng hồ Valence nữ VC-003L mặt chữ nhật dây thép

1,209,5501,261,400

  • đồng hồ: VC-003L
  • Kích thước bề mặt: 2cm (Mặt chữ nhật)
  • Độ dày: 0,8cm
  • Tổng độ dài đồng hồ20cm
  • Độ rộng của dây: 1,4cm
Xóa