Đồng hồ Valence Nam VC-067 chạy 4 kim có lịch mặt trăng

2,744,650$2,917,200$

  • Mã đồng hồ: VC-067
  • Kích thước bề mặt: 4cm (Mặt tròn)
  • Độ dày của mặt: 1cm
  • Tổng độ dài của dây: 24cm
  • Dộ rộng của dây: 2cm
Clear