Đồng hồ nữ valence VC-077L có kim giây rốn

1,857,2502,031,500

  • đồng hồ: VC-077L
  • Kích thước bề mặt:  3cm (Mặt tròn)
  • Độ dày: 0,5 cm
  • Tổng độ dài của dây: 18cm
  • Độ rộng của dây: 1,3cm
  • Máy: Quartz  Nhật  1L45 chuyển động khép kín
Xóa