Đồng hồ nữ Valence VC-012 mặt kính sapphire

1,337,0501,751,000

  • đồng hồ: VC-012
  • Kích thước bề mặt:  2,1cm (Mặt tròn)
  • Độ dày: 0,7cm
  • Tổng độ dài của dây: 19cm
  • Độ rộng của dây: 0,8cm
Xóa
Đồng hồ nữ Valence VC-012 mặt kính sapphire
Chung tôi chấp nhận thanh toán qua các thẻ sau: