Đồng hồ nữ Julius Hàn Quốc JA-1083 dây thép mặt vuông có lịch

819,0001,049,000

  • Kích thước bề mặt: 2,4cm (Mặt vuông)
  • Độ dày: 0,9cm
  • Tổng độ dài đồng hồ: 21,5cm
  • Độ rộng của dây: 1,4cm
  • Video đồng hồ: Julius ja-1083
Xóa
Đồng hồ nữ Julius Hàn Quốc JA-1083 dây thép mặt vuông có lịch
Chung tôi chấp nhận thanh toán qua các thẻ sau: