Đồng Hồ Nữ Julius Hàn Quốc Dây Da JA-1034

649K$729K$

  • Mã sản phẩm: JA-1034
  • Kích thước bề mặt: 3,3cm (Mặt tròn)
  • Độ dày: 0,8cm
  • Tổng độ dài đồng hồ: 22,5cm
  • Độ rộng của dây:  1,3cm
  • Video đồng hồ: Julius ja-1034
Clear