Đồng Hồ Nam Valence VC-055 Automatic Hàn Quốc Cao Cấp

3,499,4503,649,050

  • Mã đồng hồ: VC-055
  • Kích thước bề mặt:  4,1cm (Mặt tròn)
  • Độ dày: 1,3cm
  • Tổng độ dài của dây: 17 cm
  • Độ rộng của dây:  2 cm
  • Máy: Cơ Automatic NH35 CALENDAR Nhật Bản
Xóa
Đồng Hồ Nam Valence VC-055 Automatic Hàn Quốc Cao Cấp
Chung tôi chấp nhận thanh toán qua các thẻ sau: