Combo Đồng hồ cặp Julius Hàn Quốc jah-090 và ja-426l dây thép SALE OFF

1,699,0001,746,000

  • Mã sản phẩm: JAH-090 – JA-426
  • Kích thước bề mặt: Nam JAH-090B: 4,4cm/Nữ JA-426LB: 3cm (Mặt tròn)
  • Độ dày: Nam JAH-090: 1,2cm/Nữ JA-426L: 0,7cm
  • Tổng độ dài đồng hồ: Nam JAH-090: 25,2cm/Nữ JA-426L: 22cm
  • Độ rộng của dây:  Nam JAH-090: 2,2cm/Nữ JA-426L: 1,5cm
Xóa