Hộ Kinh Doanh Lê Đức Anh
Giấy phép kinh doanh số 01G8022411 được ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN Cầu Giấy cấp ngày 26 tháng 04 năm 2018 .