Đồng hồ nữ valence VA020 VC-027 dây thép

1,413,000 1,201,050

  • đồng hồ: VC-027
  • Đường kính mặt: 22mm.
  • Độ dày mặt: 8mm.
  • Tổng độ dài của dây: 160mm
  • Độ rộng của dây: 8mm
Xóa
Đồng hồ nữ valence VA020 VC-027 dây thép
Chung tôi chấp nhận thanh toán qua các thẻ sau: